Blog
lis 08

Czym się kierować przy wyborze dostawcy betonu towarowego?

Rynek betoniarski dynamicznie się powiększa. Liczba wytwórni betonu stale rośnie co sprawia, że wybór dostawcy betonu jest coraz trudniejszy. Inwestorzy podchodzą do tego tematu w różny sposób. Dla jednych najważniejsza jest najniższa cena, dla innych najwyższa jakość . Czy znalezienie złotego środka jest możliwe? Czy można kupić pewny materiał w niskiej cenie? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym tekście.

 

Co wpływa na cenę betonu?

Z teoretycznego punktu widzenia beton danej klasy produkowany przez różne betoniarnie nie powinien się od siebie różnić i posiadać te same właściwości.  W praktyce jednak jest inaczej. Każda wytwórnia betonu używa różnych receptur, technologii i składników produkcyjnych takich jak: cement, kruszywo, domieszki chemiczne i woda. Każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu wpływa na ostateczną cenę jak również na jakość, trwałość i wytrzymałość produktu. Przy wyborze betoniarni warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Na co zwrócić uwagę przy wyborze betoniarni? Tak jest u nas
Cena Gwarancja najniżej ceny
Cement CEM I, CEM II, CEM III, bez dodawania popiołów na terenie wytwórni
Kruszywo drobne Piasek płukany 0-2 mm
Kruszywo grube Żwiry: 2-8; 8-16; 16-32; granity, bazalty
Czas produkcji 10 m3 mieszanki 12 minut
Domieszki chemiczne MC Bauchemie
Węzeł betoniarski Wykwalifikowani pracownicy z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży betoniarskiej
Doświadczenie kadry pracowniczej Wykwalifikowani pracownicy z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży betoniarskiej
Najważniejsze zrealizowane inwestycje Most Połaniec-Mielec; Basen Staszów; Elektronia Połaniec – drogi wewnętrzne, place składowania; Zakład utylizacji w Janczycach; Rozbudowa zakładu produkcyjnego EKOPLON w Grabkach Dużych, Piramida – Zakątek Świętokrzyski w Sielcu k. Staszowa; wiele innych budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych

 

Z czego produkuje się beton?

Cement: spoiwo hydrauliczne, które po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji. Produkowany jest ze skał wapiennych, gliny, piasku kwarcowego. W powszechnym użyciu jest pięć rodzajów cementu: CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V, różniących się od siebie zawartością dodatków. Pod względem sposobu stosowania cementu wytwórnie można podzielić na dwie podstawowe grupy:
– betoniarnie, które do produkcji używają oryginalnego materiału produkowanego w cementowni. Do tej grupy zalicza się firma Sprzętbud Staszów
– betoniarnie mieszające cement z popiołami na terenie swojej wytwórni, co przy nawet małym odchyłkach wagowych może powodować problemy z wiązaniem mieszanki.

Kruszywo: stanowi około 70 – 80 % objętości betonu i znacząco wpływa na jego jakość. Właściwie dobrany skład mieszanki kruszywowej powinien charakteryzować się możliwie największymi ziarnami przy minimalnej jamistości. Aby te warunki mogły zostać spełnione mieszanka kruszywowa musi zawierać materiał o różnych frakcjach.

Domieszki: ich zawartość w mieszance to ułamek procenta masy cementu. W znaczny sposób poprawiają cech betonu. Można wyróżnić następujące domieszki: uplastyczniające, upłynniające, zwiększające więźliwość wody, napowietrzające, przyspieszające twardnienie, opóźniające wiązanie, zwiększające wodoodporność i kompleksowe.

Woda zarobowa: bierze udział w procesie hydratacji cementu. Jej źródłem jest najczęściej  sieć wodociągowa, studnie głębinowe lub systemy recyklingu.

 

Podsumowanie

Dom to inwestycja na całe życie. Warto zadbać by był on budowany z materiałów najwyższej klasy. Spełniając zalecenia normowe i stosując optymalizację w procesie produkcyjnym podpartą wiedzą i doświadczeniem można uzyskać najlepszą jakość betonu przy zachowaniu minimalnej ceny. Mamy nadzieję, że tym teksem zachęciliśmy Państwa do współpracy z naszą firmą.